Ouderbetrokkenheid op de Hoeksteen

Wij merken dat ouders steeds meer betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kinderen en bij alles wat verder in en rond school gebeurt. Uit onderzoeken blijkt dat er een positief verband is tussen betrokkenheid van ouders en de leerprestaties van hun kinderen. Wij zien deze uitkomst terug in de klas. Omdat we veel waarde hechten aan de relatie met de ouders proberen we hun betrokkenheid de ruimte te geven en eventueel te vergroten.  

Voor een succesvolle samenwerking tussen school en ouders is het noodzakelijk dat we normen en waarden, vertrouwen en respect voor elkaars kwaliteiten delen. Door actief met elkaar in contact te blijven werken we zowel aan schoolontwikkeling als aan verhoging van de kwaliteit: Op deze manier dragen we bij aan een drietal doelen: 

Pedagogisch 
afstemmen van het opvoedend denken en handelen in het benaderen van kinderen, thuis en op school. Dit doen we onder meer door de oudergesprekken. Daarnaast zoeken we contact als we zaken met u willen delen als ideeën en ontwikkelingen rondom uw kind. Omgekeerd bent u welkom om met ons in gesprek te gaan, wanneer er onduidelijkheden, ideeën of problemen zijn.  

Organisatorisch  
optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als organisatie en gemeenschap, mede door de inbreng van ouders. Een voorbeeld hiervan is de activiteitencommissie en het werken met klassenouders. We zoeken naar goede vormen om ouders verder te mobiliseren en te betrekken. We gebruiken hiervoor o.a. het jaarlijkse ouderhulpformulier. Op dit formulier kunt u uw betrokkenheid invullen bij o.a. het zwemmen, korfbaltoernooi, sinterklaasfeest en voor klusjes.  

Democratisch 
naast de officiële MR willen we ouders ook informeel laten meedenken en meebeslissen over ons onderwijs, bijvoorbeeld door ouderavonden, het koffie-uurtje met de directeur en berichten via het ouderportaal.  

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.