De Finken stellen zich voor….

Welkom op de pagina van de Finken! In de onderstaande tekst proberen we kort een beeld te schetsen hoe het ‘reilt en zeilt’ binnen onze groep .

Dit schooljaar hebben we een groep van 24 kinderen. De groep is verdeeld in 16 jongens en 8 meisjes.

We starten de dag gezamenlijk met een gedicht, Bijbelverhaal, gebed of een verhaal uit Trefwoord. Daaropvolgend gaan we vaak liedjes meezingen vanaf Youtube of uit Trefwoord. De energie zit er dan meteen in!

Op maandag t/m donderdag hebben we les van juf Karen en op vrijdag van meester Jelke. Verder helpt meester Danny (opleiding onderwijsassistent, Friese Poort) ons op woensdag en donderdag.

Afhankelijk van de dag gaan we vervolgens hard werken: rekenen, taal, spelling en aardrijkskunde. We doen dit allemaal zo zelfstandig mogelijk. De kinderen krijgen zo nu en dan een taakbriefje. Op dit taakbriefje staan de dingen die ze moeten doen. Ze kunnen vervolgens zelf indelen en bepalen wanneer ze wat gaan doen.

Bij het rekenen leren de kinderen in groep 6 bijvoorbeeld het cijferend aftrekken en optellen. Ook leren ze omgaan met breuken. Groep 7 gaat verder met de breuken, maar leert ook al procenten en cijferend vermenigvuldigen. We rekenen op tablets (Snappet). Tijdens de topografielessen leert groep 6 Nederland kennen en groep 7 Europa.

Een ander leerdoel zijn spreekbeurten. Het doel is dat ieder kind uiteindelijk één spreekbeurt alleen voor de klas houdt. De meeste kinderen gebruiken al Powerpoint bij hun spreekbeurt.

We hebben hiermee een kort beeld geschetst van de gang van zaken bij de Finken. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij ons! J

Met vriendelijke groet,

Meester Jelke en juf Karen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.