Werkwijze

In het Schoolplan staat over Onderwijskundig beleid het volgende: “De leerkracht is steeds beter in staat om tijdens de les vorm te geven aan het geheel van onderwijs op maat (passend onderwijs).” We zijn op weg om de grenzen van onze maat daarin te zoeken, een vorm van onderwijs die recht doet aan een nieuwe manier van leren. Dit betekent:

  1. Zelfstandig Werken met een klassenmanagement geënt op Coöperatief leren met behulp van deeltaken, dagtaken en meerdaagse taakbriefjes.
  2. Een sterk gedifferentieerde manier van leren lezen (Veilig Leren Lezen en Estafette naast samenwerkend tutorlezen) We hanteren de volgende einddoelen : groep 1-2: minimaal 15 letters kennen, groep 3 minimaal Avi E3, groep 4 minimaal Avi E4 , groep 5 minimaal E5  en zo gaat het in elke groep verder. Na E7 is er nog het Plus niveau: beter kan niet.
  3. Heldere vaststaande leerlijnen voor leren lezen, taal en rekenen, motoriek en kleutergym in groep één en twee
  4. De overgangsdrempel tussen groep 2 en 3 weg te laten smelten door ook daar gelegenheid te bieden om klassen doorbrekend bezig te zijn met leerlingen die dat willen, kunnen of mogen.
  5. Het gebruik maken van het model ‘Directe Instructie’ in alle groepen.
  6. Gebruik maken van Meervoudige Intelligenties door Coöperatieve Leervormen.

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een didactisch groepsoverzicht voor rekenen en taal/lezen, opgesteld m.b.v. de methodetoetsen en het Cito leerlingen volgsysteem (LVS). Van daaruit wordt het didactisch groepsplan gemaakt. Daarin staan nauwkeurig de behoeften van de leerlingen beschreven. De lessen worden daarop aangepast: differentiatie in tempo, maar ook in aanbod. Wel is het zo dat bijna alle leerlingen wel de stof tot en met groep 8 krijgen aangeboden, zij het voor de subgroepen dan in afgeslankte vorm.
Ook werken er leerlingen met een eigen (individuele) leerlijn.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.