Schoolplannen

Ieder schooljaar werken wij resultaatgericht en teambreed aan een schooljaarplan waarin we onze doelen en ambities voor dat schooljaar beschrijven. Aan het eind van het schooljaar evalueren we dit plan.

Eens in de vier jaren stellen wij een schoolplan op. Hierin beschrijven wij onze koers. Welke kwaliteitseisen stellen wij als school? Hoe willen wij voldoen aan de basiskwaliteit? Hoe gaan we zorgen voor een personeelsbeleid gericht op het pedagogisch didactisch handelen van het onderwijspersoneel? En wat zijn onze ambities voor de komende vier jaren? Regelmatig komen er nieuwe lesmethoden uit waarin de laatste onderwijsinzichten zijn verwerkt. Wij vol-gen deze ontwikkelingen en voeren regelmatig nieuwe methoden in om de resultaten van onze leerlingen te verhogen.

Schooljaarplan schooljaar 2022-2023

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.