Schoolgids

Schoolgids 2018 - 2019

Een basisschool kies je met zorg. Om ouders/verzorgers daarbij te helpen, vraagt de overheid elke school een gids te maken. Hierin beschrijft ze onder andere haar werkwijze, de sfeer en de behaalde resultaten. Deze gids is bedoeld voor ouders/verzorgers die nu hun kinderen op CBS De Hoeksteen hebben én voor ouders/verzorgers van toekomstige leerlingen. Deze gids wordt jaarlijks opgesteld, zodat u voor het komende schooljaar beschikt over actuele informatie.

 

Speerpunten voor het komend jaar 2018-2019:

*Het thematisch werken wordt verder uitgebreid met de vakken taal & begrijpend lezen.

*Leerlingen hebben inzicht in hun eigen leerdoelen en hun eigen ontwikkeling, doordat de leerkrachten leergesprekken met hen gaan voeren.

*Verder blijven bouwen aan positief & veilig schoolklimaat.

*Borgen van de doorgaande lijn in het muziekonderwijs.

*Werken met klassenouders

 

Het hele team krijgt komend jaar nascholing over:

*Snappet

*Thematisch werken

*Voeren van kindgesprekken

Documenten
Onderwijskundig jaarplan De Hoeksteen '18/'19

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.